Charliess *   

Zápis SB

Plemena koní

Angloarab

31. října 2010 v 16:34 | Darlos

Název plemene: Angloarab

Původ: Velká Británie
Typ: teplokrevník
KVH: 155 - 163 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák


Historie
Poměrně nové plemeno, které vzniklo křížením arabských a anglických plnokrevníků v 19. století. Obvykle se kříží arabský hřebec a anglická klisna. Tím vznikají větší a lepší jedinci, než u křížení arabské klisny a anglického hřebce. Angloarab musí mít minimálně 25% arabské krve a nesmí být křížen s jiným plemenem. V rodokmenu se musí vyskytovat pouze arabští a angličtí plnokrevníci a angloarabové.


Povaha
Tito koně kombinují nejlepší vlastnosti arabských a anglických koní. Jsou rychlí, vytrvalí a nenároční. Mají atletickou stavbu těla, dobře skáčou. Jsou také odolní, houževnatí a všestranní. Vynikají svou inteligencí a dobrou ovladatelností.
Obrazek

Konstituce
Líbiví koně s kompaktní stavbou. Hlava je jemná s arabskými rysy, někdy s mírným štičím profilem. Oči jsou velké a živé. Krk je obloukovitě klenutý. Plece jsou silné a lopatky umožňují rychlý, plynulý pohyb. Hrudník je hluboký, záď je mohutná a silná. Končetiny jsou dobře utvářené, se silnými kostmi a pevnými klouby. Kopyta jsou kvalitní, tvrdá.
Angloarabi bývají bělouši, hnědáci a ryzáci, vždy s odznaky. V kohoutku mají 155 - 163 cm.
Obrazek

Využití
Angloarabi jsou rychlí, vytrvalí koně a výborní skokani. To je předurčuje především pro soutěže v military. Také se uplatňují v dostizích a ostatních jezdeckých disciplínách. Ve Francii se chovají především jako olympijští koně a získali nemálo medailí.Kladrubský kůň

21. října 2010 v 15:07 | Darlos
Kladrubský kůň


Clydesdalský kůň

2. září 2010 v 14:04 | Darlos
Clydesdalský kůň

www.darlos.blog.cz
Informace o plemenu:

Název plemene:Clydesdalský kůň- Clydesdale

Původ: Skotsko
Typ: chladnokrevník
KVH: 160 - 180 cm
Barvy: hnědák


Historie
Toto plemeno vzniklo ve Skotsku v 18. století, kde nahradilo shirského koně. Jeho předci byli původní odolní koně, belgičtí chladnokrevníci a flemish. Zakladatel tohoto plemene byl hřebec jménem Blaze. Clydesdalští koně rychle získali oblibu kvůli své síle. Křížením s shirskými koňmi získalo clydesdalové na mohutnosti. Roku 1877 byla založena společnost Clydesdale Horse Society a clydesdalové se tak stali prvním tažným plemenem, které mělo v Británii vlastní společnost.
www.darlos.blog.cz


Povaha
Clydesdalové jsou silní, inteligentní a líbiví koně. Jsou také klidní, vytrvalí a učenliví. Jsou velmi ochotní a ovladatelní.

Konstituce
Hlava je atraktivní s rovným profilem a velkýma, inteligentníma očima. Krk je obloukovitý, plece skloněné. Hrudník je klenutý. Hřbet je krátký, záď svalnatá s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou silné, mají husté rousy a velká kopyta.
Srst je hnědá s velkými odznaky sahajícími až na břicho. V kohoutku dorůstají 160 - 180 cm.

www.darlos.blog.cz

Využití
Clydesdalové jsou maskotem týmu Budweiser Clydesdale. Dříve to byl vyhledávaný pracovní kůň, postupně však dostává spíše reprezentativní funkci. Dodnes je ale můžeme vidět v zemědělství.


Perský arab

21. července 2010 v 8:48 | Darlos
Perský arab
Název plemene: Perský arab

Původ: Írán
Typ: plnokrevník
KVH: 145 - 155 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák


Historie
Toto plemeno je pravděpodobně ještě starší než arabský plnokrevník. Jeho počátky se datují do roku 2000 před naším letopočtem. Dnes existuje velký počet jednotlivých rázů tohoto plemene. V polovině 20. století však koňský mor vyhladil většinu těchto koní. Zachráněni byli v oblasti Chuzestánu, kde vznikly hřebčíny se selektivním chovem a udržel se tak čistokrevný ráz plemene.


Povaha
Perský arab má podobnou povahu jako arabský plnokrevník. Je živý, energický, nenáročný a vytrvalý. Jsou čilí a inteligentní.

Konstituce
Hlava je arabského typu se štičím profilem, krk je obloukovitý, hrudník hluboký. Hřbet je rovný a pevný, záď je zakulacená s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné s nevýraznými, dobrými klouby a tvrdými kopyty.

Využití
Perský arab je velmi kvalitní jezdecký kůň. Díky své síle a vytrvalosti je schopen nést jezdce na velké vzdálenosti. Toho se využívá při soutěžích ve vytrvalostním ježdění.

Normandský kob

8. července 2010 v 14:05 | Darlos
Normandský kob


Název plemene: Normandský kob

Původ: Francie
Typ: chladnokrevník
KVH: 155 - 168 cm
Barvy: hnědák, ryzák


Historie
Předek tohoto plemene jsou koně Bidet známé v době Římanů. Bideti se křížili s těžkými klisnami s cílem vyšlechtit vytrvalého válečného koně, jak pro jízdu, tak i pro tahání povozů. V 18. století byly založeny dva hřebčíny: Le Pin a Saint Lo. Plemeno mělo dva typy: Norfolk Roadster byl lehčí jezdecký kůň, dnes se již téměř nevyskytuje a druhý byl těžší vhodný pro práci v tahu.


Povaha
Normandský kob je silný, pracovitý a vytrvalý. Je také ochotný, učenlivý a odolný. Má klidnou povahu a je energický.

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk je kratší a svalnatý. Hrudník je hluboký, hřbet je krátký, rovný a pevný, záď kulatá s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou silné, bez rousů s dobrými klouby, kopyta jsou velká a tvrdá.
Srst je ryzá nebo hnědá, v kohoutku dorůstají výšky 155 - 168 cm.

VyužitíNormandský kob
Normandský kob je původně pracovní plemeno. Dnes je to univerzální kůň využívaný v tahu i v jezdectví, používá se i jako kočárový kůň.

Švýcarský teplokrevník

2. července 2010 v 20:28 | Darlos
Švýcarský teplokrevník


Název plemene: Švýcarský teplokrevník

Původ: Švýcarsko
Typ: teplokrevník
KVH: 155 - 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Je to velmi staré plemeno, které má své počátky v 10. století. Bylo vyšlechtěno benediktýnskými mnichy, kteří potřebovali všestranného koně pod sedlo o do zemědělství. Jeho předek byl pravděpodobně místní kůň plemene Schwyler. V 17. století se křížili s tureckými, italskými, španělskými a frískými koňmi. To se však ukázalo jako nevhodné a mniši se vrátili k původnímu koni. Později se zkusilo křížení s yorkshirskými kočárovými koňmi a anglonormany. To je ukázalo jako dobrý tak a pokračovalo se s francouzskými, irskými, anglickými a německými koňmi. Vzniklo tak ustálené a úspěšné plemeno.


Povaha
Švýcarský teplokrevník je laskavý, klidný, ochotný a učenlivý. Má přirozené nadání nejen pro parkúrové skákání, ale i pro drezúru.

Konstituce
Hlava je líbivá, krk delší a svalnatý. Lopatky jsou skloněné a hrudník hluboký. Hřbet je kratší, rovný a pevný, záď mírně skloněná s vysoko nasazeným ocasem- Končetiny jsou delší, dobře osvalené, suché s kvalitními kopyty.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá. V kohoutku měří průměrně 155 - 165 cm.

Využití
Švýcarský teplokrevník je všestranný sportovní kůň vhodný nejen na drezúru a parkúr, ale i na vozatajské soutěže. Je to i oblíbené rekreační plemeno.

Shetlandský pony

28. června 2010 v 9:05 | Darlos
Shetlandský pony

Název plemene: Shetlandský pony

Původ: Skotsko
Typ: pony
KVH: 105 cm
Barvy: jakákoliv


Historie
Shetlandský pony vznikl na Shetlanských ostrovech a jeho původ není znám. Jeho předci byli pravděpodobně původní divocí poníci. Je možné, že později byli ovlivněni i keltskými poníky. Patří k nejsilnějším poníkům a proto se hojně využíval v zemědělství, v dolech i jako soumar. Shetlandský pony se stal velmi populární v USA, kde vyšlechtili jeho mohutnější formu zvanou americký shetland.


Povaha
Shetlandký pony bývá někdy tvrdohlavý, v zásadě je však přátelský, ochotný a pracovitý. Je také velmi silný, vytrvalý a odolný. Pro svou výšku i povahu je vhodným poníkem pro děti. To že je tvrdohlaví, může dokázat i náš koník ze stáje xD.

Konstituce
Hlava je líbivá a široká, krk je kratší, svalnatý a klenutý. Hrudník je hluboký, hřbet kratší a pevný, Záď kulatá a svalnatá. Končetiny jsou kratší, pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty. Žíně jsou velmi husté.
Srst může mít jakoukoliv barvu, v kohoutku nepřesahují výšku 105 cm.

Využití
Shetlandský poník byl původně velmi všestranné zvíře. Využívalo se v zemědělství, k tahu i jako nákladní poník. Dnes je oblíbený sportovní poník pro děti.

Bretonský kůň

27. června 2010 v 12:19 | Darlos
Bretonský kůňNázev plemene: Bretonský kůň

Původ: Francie
Typ: chladnokrevník
KVH: 150 -160 cm
Barvy: ryzák


Historie
Plemeno původem z Bretaně se zajímavou historií. Jeho předky jsou keltští koně, kteří se zkřížili s arabskými plnokrevníky během křižáckých válek. Vznikly tak různé rázy tohoto plemene, například Sommier Breton a Rossier. Sommier Breton byl těžší, využívaný hlavně v zemědělství, naopak Rossier byl lehčí a měl vrozený mimochod. Stal se tak vyhledávaným vojenským koněm. V 19. století se zkřížili s precherony, ardenskými a buloňskými chladnokrevníky a vznikl bretonský kůň.

Povaha
Bretonští koně jsou temperamentnější, avšak i tak dobře ovladatelní a přátelští. Jsou vytrvalí a pracují s nezvyklým zaujetím, takže jsou to vyhledávaná tažná zvířata.

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk má výrazný hřeben. Plece jsou mohutné, hřbet krátký, záď skloněná a svalnatá. Končetiny jsou suché, pevné, s rousy. Spěnky jsou dobře utvářené, kopyta velká.
Srst je vždy ryzá, v kohoutku dosahují velikosti 150 - 160 cm.

Využití
Bretonský kůň se stále využívá v zemědělství jako pracovní kůň. Také se chová pro vozatajské soutěže a soutěže v tahu.

Bardigianský pony

24. června 2010 v 15:37 | Darlos
Bardigianský pony


Název plemene: Bardigianský pony

Původ: Itálie
Typ: pony
KVH: 130 cm
Barvy: hnědák, vraník


Historie
Bardigianský pony pochází s hornaté oblasti Apenin a jeho původ můžeme vystopovat až do doby římských císařů. Plemeno je adaptováno na horské prostředí. Je úzce spjato s haflingy a aveliňskými koňmi, se kterými má společné předky. Na začátku 20. století byli kříženi s různými dalšími plemeny, což vedlo ke ztrátě charakteristických rysů. V dnešní době se chovatelé snaží zlepšit čistotu tohoto plemene.


Povaha
Jako horské plemeno jsou Bardigiani odolní a vytrvalí. Povahou jsou ochotní, ale přesto živí a temperamentní. V horách mají jistý krok, jsou silní a mají dobrý orientační smysl.

Konstituce
Hlava je jemná, orientálního typu s malými ušními boltci.Krk je velmi svalnatý a obloukovitý. Hrudník je klenutý, hřbet krátký a záď kulatá s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou suché, krátké a silné, kopyta tvrdá a kvalitní.

Srst je vždy tmavá, a to hnědá nebo černá. Průměrná výška je 130 cm.

Využití
Bardigianský pony sloužila jako soumar i jako tahoun v zemědělství. Dnes se využívá jako dobrý jezdecký kůň v málo přístupných oblastech.


Freiberský kůň

13. června 2010 v 10:26 | Darlos
Freiberský kůň
Název plemene: Freiberský kůň

Původ: Švýcarsko
Typ: chladnokrevník
KVH: 147 - 158 cm
Barvy: hnědák, ryzák


Historie
Plemeno pocházející ze Švýcarska z konce 19. století. Jeho předci jsou koně Bernese Jura, angličtí a arabští plnokrevníci, anglonormani a ardenští koně. Původně byli těžšího rámce, ale dnes se chovají lehčí koně. Používali se v zemědělství na náhorních planinách a také jakou soumaři a hlídkoví koně carské armády. Dnes je můžeme vidět v hřebčíně Avenches a jejich plemenitba je přísně řízená.

Povaha
Zvířata rychle dospívají, mají vyrovnanou povahu. Jsou ochotní, pracovití a mají jistý chod i v hornatém terénu. Jsou učenliví, vytrvalí a velmi ochotní.

Konstituce
Hlava je těžší a malá, krk je svalnatý a klenutý. Hřbet je silný a rovný, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné, bez rousů, kopyta jsou kvalitní.
Srst je vždy tmavě hnědá nebo ryzá, mohou být bílé odznaky. V kohoutku dorůstají 147 - 158 cm


Freiberský kůň

Využití
Dříve se Freiberský kůň využíval v zemědělství, dnes se používá ve vozatajství i pro reprezentativní účely. Jdou to také výborný a pohodlní jezdečtí koně pro rekreaci a turistiku.


 
 

Reklama